wat doe ik

Met mijn plissé rok, bloemenblouse en alpinopet stap ik nieuwsgierig de kamer binnen. Mijn muziekdoosje speelt ‘Tulpen uit Amsterdam’. Ik zie haar zitten. Haar gerimpelde handen rusten op haar schoot. Als ik bij haar ga zitten kijkt ze me onderzoekend aan. Ze vraagt: ‘Je straalt zo, ben je in verwachting?’

‘Ja’,  glimlach ik terug.

‘Wordt het een jongen?’

‘Ja, het wordt een jongen’.

Ze laat het goede nieuws even op zich inwerken, terwijl ze een onzichtbaar pluisje van haar rok wrijft. ‘En, wie wordt er dan peettante?’

‘U,’ zeg ik. ‘u wordt peettante’.

Ze kijkt van mijn buik naar mijn ogen. En begint te stralen.



Een clown zegt altijd ‘ja’


Belevingsgerichte zorg volgens de miMakkusmethode©


De miMakkusmethode©

Mensen met een verstandelijke beperking, autisme of diepe dementie leven vaak in hun eigen wereld. Of in de wereld van vroeger. Het is moeilijk voor ze om in het hier en nu aansluiting te vinden. Dat kan heel eenzaam zijn. Daarom zegt een miMakkus clown altijd ‘ja’ en gaat hij mee met de belevingswereld van de ander. Om even samen te beleven. Even samen te zijn.

De Stichting miMakkus heeft een eigen benaderingswijze ontwikkeld: de miMakkusmethode©. Met behulp van subtiele clowneske middelen legt de miMakkus clown (non-verbaal) contact met mensen met een ernstige verstandelijke beperking, autisme of diepe dementie. De benaderingswijze is gebaseerd op rust en respect en resulteert vaak in meer alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning. Niet alleen bij één bewoner, ook bij de groep en haar medewerkers.


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS